Çocuk Yogası

 

 

Çocuk Yogası; çocukların eğlenirken öğrenerek denge, güç ve esneklik kazanmalarını sağlar. Çocukların rekabet etmeden kendilerini ifade edebilmelerini ve kendine olan güvenlerini oluşturulmasında ve desteklenmesinde yardım eder.

Çocuk yogasında, yetişkin yogasından farklı olarak dersin merkezinde oyunlar, şarkılar,hikayelerin olmasıdır. Yoga hareketleri, disiplinler arası bir geçiş ile dramadan, kitaplardan, görsel sanattan,  müzikten yararlanılarak yapılır.

Çocuk yogasının faydalarını, zihinsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal olmak üzere 4 gruba ayırabiliriz. Çocukların fiziksel ve ruhsal açıdan gelişimini destekler. Denge, koordinasyon yetenekleri gelişirken, ruhsal olarak da kendileriyle ve çevreleriyle sağlıklı bir ilişki kurmayı öğrenirler.  Sosyal ve zihinsel açıdan, grup çalışması, yaratıcılık yetenekleri gelişirken, stres, sınav kaygısı gibi hayatını zorlaştıran duygularla baş etmesine yardımcı olur.